גדר פרופילים דגם "נשר" – ודגם "נשר כפול" במגרש כדורגל –
מועדון הספורט "מרכז וייסגל" רחובות

מצורף מפרט.
שרטוט טכני דגם "נשר"