Project Description

גדר דגם "שוהם אזרחי" בגילוון עמוק.

הגדר נועדה למנוע הן מעבר של בעלי חיים והן מעבר אנשים. כדי למנוע מעבר של חיות גדולות, יש צורך בגדר חזקה. למטרה זו מתאימה גדר מרשת מרותכת, אשר היא בעלת חוזק גבוה וחיבור יציב לעמודים. העמודים עצמם ניצבים על גבי יסודות בטון חפורים בקרקע.

כדי למנוע מעבר של אנשים הגדר צריכה להיות בגובה שיקשה על הטיפוס. לגדר בפרויקט יש שיפוע ("קרן") שמקשה על הטיפוס, בנוסף לעובדה שהגדר היא בגובה של כמעט 2.5 מטר. גדר מרשת מרותכת אף מקשה על חיתוך הרשת, כי יש צורך בחיתוך של חוטים רבים כדי ליצור פתח.

גילוון גדרות פלדה נועד ליצור שכבת הגנה נגד חלודה, כדי שהגדר תאריך ימים ללא תחזוקה מיותרת, מתאים במיוחד לאזורים שמועדים לכמות משקעים גדולה ולרטיבות רבה על הגדר.

קישור לפרטים נוספים לגדר דגם שוהם אזרחי