Project Description

המסגרת‭ ‬מיוצרת‭ ‬מפרופיל‭ ‬מלבני‭ ‬במידות‭ ‬60x60x2‭ ‬מ״מ‭, ‬חיזוקים‭ ‬פנימיים‭ ‬מפרופיל‭ ‬60x40x2‭ ‬מ״מ‭.‬

רשת‭ ‬חוטי‭ ‬פלדה‭ ‬במידות‭ ‬50x150x4.5‭ ‬מ״מ‭, ‬מרותכת‭ ‬במרכז‭ ‬המסגרת‭. ‬
ייצור‭ ‬רשת‭ ‬הגדר‭ ‬לפי‭ ‬תקן‭ ‬ישראלי‭ ‬4466‭ ‬חלק‭ ‬4‭.‬

העמודים‭ ‬מיוצרים‭ ‬מפרופיל‭ ‬מרובע – ‬ראה‭ ‬טבלה‭.

גלוון‭ ‬בטבילה‭ ‬באבץ‭ ‬חם‭ ‬עפ״י‭ ‬
תקן‭ ‬ישראלי‭ ‬918‭.‬

צבע‭ ‬בהתאם‭ ‬לדרישה‭ ‬ניתן‭ ‬לצבוע‭ ‬את‭ ‬הגדר‭ ‬בצבע‭ ‬פוליאסטר – ‬אבקה‭ ‬בתנור‭.

שרטוט/ מפרט טכני שער דו כנפי