Project Description

בתו של אחד העובדים שלחה:

גדר סביב מתקנים לטיפול במים, לשיחרור לחץ ואדים ("נַשָּׁמִים") גדר דגם שוהם ושער פשפש שוהם, עם לוגו החברה חד עתיר, יער כפר החורש באזור חיפה.
מתוך טיול של תנועת הנוער בחופש הגדול קיץ 2023 תשפ"ג.