Project Description

גדר המיוצרת כשבכת פלדה דקורטיבית והמהווה מכשול מסיבי וחזק במיוחד. משמשת לגידור מוסדות חינוך, בעיקר בתי ספר וגם במתקנים חיוניים במרכזי ערים, אזורי בילוי ציבוריים ועוד.

הגדר בנויה משני פרופילי פלדה אופקיים במידות 60X40 מ"מ ומפרופילי פלדה אנכיים מושחלים במידות 25X25 מ"מ.

העמודים מיוצרים מפרופיל מרובע במידות 60X60X2 מ"מ ומוצבים במרחק 3 מ' זה מזה.

התקנה יסוד בטון בקרקע, בקוטר 30 ס"מ ובעומק 50 ס"מ.

עיגון ע"ג קירות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה, בקדחים בקוטר "4 ובעומק 30 ס"מ.

אביזרים המסגרת תחובר לעמודים באמצעות מחברי פלדה נסתרים.

גילוון בטבילה באבץ חם עפ"י תקן ישראלי 918.

צבע בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

 

שרטוט/ מפרט טכני גדר מוסדות ציבור דגם נשר