סוגי מערכות הגידור האופייניות לתחום זה נחלקות לשניים:
– גידור מרשתות קלועות משני צדדי הכבישים המהירים למניעת מעבר של בעלי חיים ובני אדם לציר הכביש
– גידור תחום חלקה קשיח על גבי מפרדות התנועה למניעת חציית הולכי רגל שלא במעברי חצייה.