גידור מפעלי תעשייה ושטחי גידול חקלאיים למניעת פריצה וגנבות תוצרת ממחסנים ,
יבוצע בעיקר על ידי גידור מרחבים מרשתות מרותכות בגבהים שונים.
ויכלול לרוב אמצעי מיגון אלקטרוניים כמו: מערכות התרעה אלקטרוניות, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור ועוד