גידור בתים במסגרת שכונות מגורים יתבצע בעיקר באמצעות גדרות מסוג תחום חלקה דקורטיביות או לחלופין מגידור שבכה קשיח שמטרתו לסמן את הגבולות החיצוניים של שטח הבניין מחד, ולשמירת המראה החיצוני הנאה של השכונה מאידך.