מטרת גידור מבני ציבור וחינוך העיקרית הינה תיחום השטח, בכדי למנוע כניסה (ובבתי ספר גם יציאה) של אנשים בניגוד לכללי המקום.
הגדר נועדת למנוע כניסת גורמים עברייניים או פח"עיים, ולמען השמירה על הסדר במקום.

לגידור מוסדות חינוך יש מספר מאפיינים:

  • הגדר צריכה להיות בטיחותית לציבור המשתמשים במקום
  • הגדר צריכה להיות חלקה, ללא קצוות בולטים, יציבה ועמידה לאורך זמן.
  • הגדר צריכה להיות גבוהה ועמידה כדי לעמוד בפני ניסיונות טיפוס ופריצה.
  • הגדר צריכה להתאים לתקנות משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים ולדרישות כיבוי אש.
  • הגדר בד"כ צריכה להיות בעלת מראה נעים.