גידור מתקנים בטחוניים.

יגודרו לרוב בגידור מרחבים היקפי מרשתות פלדה מרותכות בגבהים שונים על פי צרכי האבטחה.

גידור מתקנים בטחוניים, ניתן להוסיף לגדרות :

  • מסרק תחתון – שהיא גדר טמונה בקרקע ומעכבת חפירה מתחת לגדר. הגדר תותקן בצורה אופקית או אנכית.
  • מעכב עליון (סנפיר) – גדר המורכבת ע"ג הגדר העיקרית במטרה לעכב טיפוס.
  • תלתליות
  • גדרות סכינים
  • חוטי תיל