תחום זה כולל בתוכו בעיקר גידור תחום חלקה ממסגרות פלדה משולבות ברשת מרותכת וגידור שבכה קשיח ,הכולל בתוכו הן את הגידור והן את מעקה הבטיחות בגבהים ובשיפועים שונים, כפי שנקבע בחוק. לכן, מטרתו כפולה: האחת הקמת גדר דקורטיבית המתאימה לאופי המבנה המגודר והשנייה בטיחותית למניעת נפילת אנשים מגובה ואבטחת נגישות מליאה ובטוחה כנדרש.