העבודה הסתיימה ונמסרה!
התקנת כ-9 ק"מ הגבהה של גדר קו התפר באזור אורנית.
ההתקנה כללה תכנון פרט כדי להתקין את ההגבהה על גדר קיימת – הפתרון עונה על דרישות משרד הביטחון ופותח במיוחד על ידי חברתנו.

מפרט שער דו-כנפי דגם שוהם אזרחי:

 

מפרט גדר מדגם שוהם אזרחי: