Project Description

גדר רשת במסגרת פרופיל צינור – דגם "דרור" 2.00 מטר גובה סביב מגרש מיוחד במינו: כדורעף חופים בפארק אופירה נבון, כרמיאל.

קישור לפרטים נוספים לגדר דגם דרור