Project Description

במהלך עבודת הבניין קושרים או מציבים מזה שנים רבות קרשים בתור מחסומים – למנוע נפילת עובדים.

פתרון זה, לא רק שאינו אסתטי – הוא גם אינו בטיחותי. משרד העבודה יצא בקמפיין להגברת הבטיחות בענף הבנייה.
הרמנו את הכפפה ופיתחנו פתרון לשיפור הבטיחות: שם הגדר הוא "שגב" – שיטת גדרות בטיחות, לשמירה על בטיחות העובדים באתר הבנייה. הגדר מיוצרת על-פי התקן האירופי. יתרון הגדר הזמנית הזו, מספקת מלבד בטיחות עובדי הבניין מניעה של נפילת חפצים ואבנים מגובה הרצפה בכל קומה. זו גדר חזקה וניתנת להעברה בקלות בידי עובדי הבנייה במקום, שתשמש גם לשימוש חוזר.

בתמונות:
פתרון ישן ונפוץ – הצבת קרשים בבניין – לעומת דגם שג"ב