Project Description

התקנת 250 מטרים של גדר רשת דגם שוהם אזרחי עם שיפוע קרן למעלה – למיגון שטח חקלאי, מושב בני דרור בשרון.

קישור לפרטים נוספים  – גדר דגם שוהם אזרחי