Project Description

לאחר עיכוב קל בגלל מזג אוויר סוער, מתבצע בימים אלה באזור היישוב אורנית פרויקט הגבהת הגדר (השלישי במספר) שלנו (עוד פרויקטים בניצנה, ובשקף-תרקומיא). כאן יותקנו כמעט 9 ק"מ של גדר פלדה מלאה בתוספת קונצרטינת סכינים. את הפרויקט ליווה ממונה בטיחות עתיר ניסיון בבנייה מטעם חברת חד עתיר. הפרויקט מתוכנן להסתיים עד מאי 2018 והוא מלווה באבטחה בהתאם להערכות צה"ל.