Project Description

סיימנו להתקין 20 ק"מ הגבהה של גדר הגבול באזור ניצנה-כרם שלום שהוא אזור משולש גבולות – ישראל, עזה, מצרים. זהו פרויקט לאומי ולא הראשון שאנשי החברה מבצעים באזור; גם את גדר הגבול המקורית, זו שכעת מגביהים, תכננו יחד עם הצבא וניהלנו את ההקמה! על כך יעיד מכתב ההוקרה האישי מהרמטכ"ל דאז, רא"ל בני גנץ.