Project Description

הפרויקט: בית ספר מושב אחיסמך

סוגי גדרות:
גדר פרופיל מרובע דגם נשר , גדר פרופיל מרובע דגם עפרוני , "גדר טכנאים" על הגג, עשויה 3 פרופילים מרובעים, שער דו כנפי דגם נשר.

מנהל הפרויקט:
דניאל כהן, חד עתיר גדרות