Project Description

תוספת קרן (שיפוע עליון) לכמה מאות מטרים של גדרות דגם "נשר" והקמת שערים לרכב והולכי רגל. הפרויקט עבור דיור מוגן "פרוטיאה בכפר" במושב שורש התבצע במסגרת פעילות בהמשך פרויקטים של חברת "ד.נ. כל גדר".

קישור לפרטים נוספים  – גדר דגם נשר קרן