Project Description

טיילת הנרייטה סאלד, פרויקט לעיריית ירושלים – נוף מרשים בתצפית לעין כרם גדר מעקה דגם בז.

הייחוד בפרויקט: גבהים משתנים בקרקע, שמירה על קו גובה אחיד.