Project Description

מעקה פרופיל מרובע וברזל מלא, למאחז יד בחדרי מדרגות בבניין. המעקה מיוצר בהתאם לתקן הישראלי למעקה בניינים.

קישור לפרטים נוספים למעקה בניינים דגם ענר