Project Description

במגרש קט רגל מדשא סינתטי באור עקיבא הותקנו 2 דגמי גדרות: הראשון דגם עפרוני – גדר מפרופיל מרובע, והשני דגם "נשר" – בדרך כלל גם מפרופיל מרובע, אבל כאן הגדר שונה מעט והמיוחד בה הוא: במקרה זה משתמשים בצינורות ולא בפרופיל מרובע.

לחץ לפרטים על דגם עפרוני

קישור לפרטים נוספים על דגם נשר

: