Project Description

תאונות בענף הבנייה גובות מחיר כבד במקרי נפילות, בפציעה ואף בחיי אדם.

הרמנו את הכפפה ופיתחנו פתרון לשיפור הבטיחות:
נבחר לגדר השם "שגב" – שיטת גדרות בטיחות. זו גדר חסימה לבטיחות העובדים המיוצרת בהתאם לתקן האירופי.
יתרון הגדר הזמנית הזו, מספקת מלבד בטיחות עובדי הבניין מניעה של נפילת חפצים ואבנים מגובה הרצפה בכל קומה.
זו גדר חזקה וניתנת להעברה בקלות בידי עובדי הבנייה במקום, שתשמש גם לשימוש חוזר.
בתקווה שהגדר החדשה תחליף את הקרשים – ותציל חיים.

בתמונות:
הפיתרון הישן והנפוץ – הצבת קרשים בבניין – לעומת הפיתרון החדש של דגם "שגב" חברת חד עתיר; גדר בטיחות בתקן אירופאי.