Project Description

במושב יד נתן, בין צומת פלוגות לאשקלון, הוצבה גדר רשת דגם שוהם אזרחי לקראת הקמת לולי עופות במקום.

דבר הלקוח עופר גרינבאום:
"הצוות שעבד פיליפ חגג הגדול מכולם מהיר מדויק, מדובר בהקמת 800 מטר רץ יומיים ב
רמה גבוהה של עבודה"

כל הכבוד!

קישור לפרטים נוספים  – גדר דגם שוהם אזרחי