Project Description

שרטוט/ מפרט טכני גדר לביטחון או הפרדה – דגם שוהם אזרחי

דגם גדר תקנית מאושרת מכון התקנים הישראלי נושאת תו תקן 4273 חלק 1


הגדר
‭ ‬בנויה‭ ‬מרשת‭ ‬חוטי‭ ‬פלדה‭ ‬מרותכת‭ ‬במידות‭ ‬50x150x4.5‭ ‬מ״מ‭.‬
גובה‭ ‬הגדר‭ ‬בפריסה‭ ‬2.55‭ ‬מ׳‭ ‬כאשר‭: ‬
קטע‭ ‬ישר‭ – ‬2‭ ‬מ׳‭, ‬0.48‭ ‬מ׳‭ ‬קרן‭ ‬עילית‭ ‬
בזוית‭ ‬45‭ ‬מעלות‭.‬
לאורך‭ ‬הגדר‭ ‬קורת‭ ‬הקשחה‭ ‬בצורת‭ ‬משולש‭.‬
ייצור‭ ‬רשת‭ ‬הגדר‭ ‬לפי‭ ‬תקן‭ ‬ישראלי‭ ‬4466‭ ‬חלק‭ ‬4‭.‬

עמודי‭ ‬תמיכה‭ ‬מיוצרים‭ ‬מפרופיל‭ ‬מלבני‭ ‬במידות‭ ‬60x40x2‭ ‬מ״מ‭, ‬ויותקנו‭ ‬בתחילת‭ ‬ובסוף‭ ‬קו‭ ‬הגדר‭ ‬וכל‭ ‬עמוד‭ ‬חמישי‭.‬
מחוברים‭ ‬לעמודי‭ ‬הגדר‭ ‬באמצעות‭ ‬ברגי‭ ‬״3/8‭ ‬מגולוונים‭.‬

עמודי‭ ‬קפיצה‭ ‬לשטח‭ ‬משופע‭ ‬מיוצרים‭ ‬מפרופיל‭ ‬מלבני‭ ‬במידות‭ ‬80x40x2‭ ‬מ״מ‭ ‬בתוספת‭ ‬קרניים‭ ‬עיליות‭ ‬בקו‭ ‬הגדר‭ ‬בהתאם‭ ‬לשינויי‭ ‬הגובה‭ ‬בשטח‭.‬

עמודי‭ ‬פינה‭ ‬מיוצרים‭ ‬מפרופיל‭ ‬מרובע‭ ‬במידות‭ ‬60x60x2‭ ‬מ״מ‭ ‬בתוספת‭ ‬2‭ ‬קרניים‭ ‬עיליות‭ ‬המותאמות‭ ‬לפינת‭ ‬הגדר‭ ‬בזוית‭ ‬של‭ ‬90‭ ‬מעלות‭. ‬לכל‭ ‬עמוד‭ ‬פינה‭ ‬שני‭ ‬עמודי‭ ‬תמיכה‭ ‬בצירי‭ ‬הגדר‭.‬

התקנה‭ ‬יסוד‭ ‬בטון‭ ‬בקרקע‭ ‬לגדר‭ ‬בגובה‭ ‬2.5‭ ‬מ׳‭ ‬ב-150‭, ‬בקוטר‭ ‬30‭ ‬ס״מ‭ ‬ובעומק‭ ‬60‭ ‬ס״מ‭.‬

עיגון‭ ‬ע״י‭ ‬קירות‭ ‬בטון‭ ‬בקדחים‭ ‬בקוטר‭ "‬4‭ ‬ובעומק‭ ‬30‭ ‬ס״מ‭. ‬
עיגון‭ ‬ע״ג‭ ‬קירות‭ ‬בטון‭ ‬באמצעות‭ ‬פלטות‭ ‬ועוגני‭ ‬פלדה‭.‬

אביזרים‭ ‬רשת‭ ‬הגדר‭ ‬מוצמדת‭ ‬לעמודים‭ ‬בחפיפה‭ ‬של‭ ‬12‭ ‬ס״מ‭ ‬באמצעות‭ ‬6‭ ‬חבקים‭ ‬לכל‭ ‬עמוד‭.‬
החיבור‭ ‬בין‭ ‬הרשתות‭ ‬לאורך‭ ‬הגדר‭ ‬יבוצע‭ ‬באמצעות‭ ‬12‭ ‬קליפסים‭ ‬יעודיים‭.‬
החבקים‭ ‬והקליפסים‭ ‬עשויים‭ ‬מפלדת‭ ‬אל‭-‬חלד‭.‬

גלוון‭ ‬בטבילה‭ ‬באבץ‭ ‬חם‭ ‬עפ״י‭ ‬תקן‭ ‬ישראלי‭ ‬918‭.‬

צבע‭ ‬בהתאם‭ ‬לדרישה‭ ‬ניתן‭ ‬לצבוע‭ ‬את‭ ‬הגדר‭ ‬בצבע‭ ‬פוליאסטר – ‬אבקה‭ ‬בתנור‭.