Project Description

מנהל הפרויקטים איציק אלעזר שלח תמונות יפות במיוחד מפרויקט גידור בית ספר בראש העין:
שם הותקנו מאות מטרים של דגמי גדרות פרופילים – דגם נשר, דגם עפרוני בשילוב X בחלק העליון וגדר ספורט גובה 4 מטר.

דגמי גדרות ומעקות לפי תקן משרד החינוך, וזאת הזדמנות להזכיר – עם או בלי קשר לקורונה, בקרוב נסגרת שנת הלימודים וכדאי להקדים, לפנות אלינו בחברת חד עתיר ולקבל הצעת מחיר לגידור בתי ספר לשנה הבאה.