Project Description

באזור תעשיה הר טוב ליד בית שמש, התקנו גדר היקפית. זוהי גדר פרופילים דגם "נשר" סביב מבנה תעשייתי.
ההתקנה כללה 2 שערים דו-כנפיים ובנוסף 2 שערי פשפש.

* לחץ לצפייה במפרט גדר דגם "נשר"