Project Description

באזור התעשייה הר טוב בבית שמש התקנו גדר מדגם נשר בגובה 2 מטרים ובגובה 1.10 מטר. הפרויקט כלל גם התקנת 2 שערים נגררים ושערי פשפש וניהל אותו מנהל הפרויקטים דניאל כהן שגם העביר את תמונות הפרויקט.

* לחץ לצפייה במפרט גדר דגם "נשר"