Project Description

בבית הספר תמיר בירושלים – התקנו גדר היקפית סביב בית הספר, גדר פרופילים דגם נשר פרופילים בגובה 2.20 מטר – ובתוך חצר בית הספר גדר פרופילים דגם עפרוני בגובה 1.30 מטר.