Project Description

דניאל כהן, מנהל אזור מרכז, ניהל פרויקט התקנת הרחבה לגדר קיימת: הותקנה סביב המגרש תוספת כ70 מ' של גדר משולבת – גדר רשת וגדר פרופילים (דגם שוהם ודגם נשר) כולל שער דו כנפי וזאת בנוסף על שער פשפש קיים. הגד בכפר סירקין ליד יהוד.