Project Description

בקבוצת שילר בעיר רחובות התקנו גדר רשת דגם "שוהם ספורט" בגובה 4 מטרים סביב מגרש ספורט משולב. את הפרויקט ניהל מנהל אזור דרום בחברת חד עתיר, דניאל כהן, מנהל עתיר ניסיון בתחום הגידור.