Project Description

בהמשך לעבודה קודמת הוספנו עוד קצת גדר מעקה נאה סביב האגם המלאכותי בפארק מנחם בגין (פארק דרום) בתל אביב. בפארק אגם המשמש לסקי מים ואף מתקיימות בו תחרויות בין-לאומיות.