Project Description

במרכז הספורט וייסגל בעיר רחובות התקנו גדר ספורט נשר כפול גובה 4.00 מטר
פרט ייחודי שיוצר לפרויקט:
פרופילי פלדה מצינורות בצורת משולש מתאימים להתקנת בד צל