Project Description

גדר זמנית / גדר ניידת דגם "אנפה" – לצורך חסימה זמנית במסגרת עבודות בכביש בשדרות ירושלים בעיר יפו.
גידור זמני ניתן להשכרה בחברת הגידור "חד עתיר",

להזמנות לפנות למנהלי הפרויקטים מהבכירים בענף הפלדה עם ניסיון של עשרות שנים בטלפון מספר כוכבית *5765

* לחץ לצפייה במפרט גדר ניידת דגם "אנפה"