Project Description

גדר משולבת – רשת מרותכת לפרופיל פלדה מלבני שטוח, דגם "בז" של חברת חד עתיר. הגדר בגובה 1.60 מטר מותקנת סביב  גינת כלבים חדשה בהוד השרון.