Project Description

כחלק מהמהפכה הירוקה מקימים בארץ לא מעט תחנות כוח המתבססות על אנרגיה סולארית. אנו בחברת חד עתיר ביצענו לא מעט פרויקטים של התקנת גידור היקפי סביב חוות סולאריות בחלקים שונים בדרום הארץ. מנהל הפרויקטים דניאל כהן ניהל התקנת גדר רשת מרותכת מדגם "שוהם בטחוני" סביב חווה סולארית גדולה ליד מושב פעמי תש"ז. "בעצם מדובר בשני אתרים סולאריים גדולים צמודים זה לזה. כך גם התקדם הפרויקט; גידרנו את החלק השני רק לאחר שהחלק הראשון היה מגודר וכך מתייחסים אליו מנהלי האתר בעצמם".

* פירוט על מוצר שלנו: גדר סולרית (גדר "מולטיפנס")