Project Description

הגדר‭ ‬בנויה‭ ‬מרשת‭ ‬חוטי‭ ‬פלדה‭ ‬מרותכת‭ ‬במידות‭ ‬50x150x4.5‭ ‬מ״מ, ‬עם‭ ‬קורות‭ ‬הקשחה‭ ‬לאורכה. ‬
ייצור‭ ‬רשת‭ ‬הגדר‭ ‬לפי‭ ‬תקן‭ ‬ישראלי‭ ‬4466‭ ‬חלק 4.‬

עמודי‭ ‬הגדר‭ ‬מיוצרים‭ ‬מפרופיל‭ ‬מרובע‭ ‬במידות‭ ‬60x60x2‭ ‬מ״מ. ‬

עמודי‭ ‬התמך‭ ‬

מיוצרים‭ ‬מפרופיל‭ ‬מלבני‭ ‬במידות‭ ‬60x40x2‭ ‬מ״מ, ‬ויותקנו‭ ‬בתחילת‭ ‬ובסוף‭ ‬קו‭ ‬הגדר‭ ‬וכל‭ ‬עמוד‭ ‬חמישי‭.‬

התקנה‭ ‬

יסוד‭ ‬בטון‭ ‬בקרקע‭ ‬לגדר‭ ‬בגובה‭ ‬110‭ ‬ס״מ‭ ‬בקוטר‭ ‬30‭ ‬ס״מ‭ ‬ובעומק‭ ‬50‭ ‬ס״מ. ‬

יסוד‭ ‬בטון‭ ‬בקרקע‭ ‬לגדר‭ ‬בגובה‭ ‬200‭ ‬ס״מ‭ ‬בקוטר‭ ‬30‭ ‬ס״מ‭ ‬ובעומק‭ ‬60‭ ‬ס״מ‭.‬

עיגון‭ ‬ע״ג‭ ‬קירות‭ ‬בטון‭ ‬באמצעות פלטות ועוגני פלדה בקדחים‭ ‬בקוטר‭ "‬4‭ ‬ובעומק‭ ‬30‭ ‬ס״מ. ‬

אביזרים

רשת‭ ‬הגדר‭ ‬מוצמדת‭ ‬לעמודים‭ ‬בחפיפה‭ ‬של‭ ‬15‭ ‬ס״מ‭ ‬באמצעות‭ ‬4‭ ‬חבקים‭ ‬לכל‭ ‬עמוד‭.‬
החיבור‭ ‬בין‭ ‬הרשתות‭ ‬לאורך‭ ‬הגדר‭ ‬יבוצע‭ ‬באמצעות‭ ‬8‭ ‬קליפסים‭ ‬יעודיים‭.‬
החבקים‭ ‬והקליפסים‭ ‬עשויים‭ ‬מפלדת‭ ‬אל‭-‬חלד‭.‬

גלוון

בטבילה‭ ‬באבץ‭ ‬חם‭ ‬עפ״י‭ ‬תקן‭ ‬ישראלי ‭ ‬.918‭

צבע

‬בהתאם‭ ‬לדרישה‭ ‬ניתן‭ ‬לצבוע‭ ‬את‭ ‬הגדר‭ ‬בצבע‭ ‬פוליאסטר (‬אבקה‭ ‬בתנור).‬

שרטוט/ מפרט טכני גדר הפרדה דגם שוהם