Project Description

שרטוט/ מפרט טכני גדר מוסדות ציבור דגם נשר

גדר המיוצרת כשבכת פלדה דקורטיבית והמהווה  מכשול מסיבי וחזק במיוחד .

משמשת לגידור:  מוסדות חינוך, מתקנים חיוניים במרכזי ערים, אזורי בילוי ציבוריים ועוד..