Project Description

סביב בתי ספר בבית שמש התקנו גדר פרופילים. סביב בית הספר מותקנת גדר תקנית (סימון מכון התקנים הישראלי, תקן 4273) דגם "נשר" בגובה 2 מטר של חברת חד עתיר. זהו מערך של שלושה בתי הספר יסודיים בשכונת יפה נוף, בית שמש.