Project Description

220 מטרים של גדר שוהם, כולל שערים דו כנפיים ושערי פשפש להולכי רגל.
מנהל הפרויקט דניאל כהן

קישור לפרטים נוספים לגדר  דגם שוהם

קישור לפרטים נוספים לשער דו-כנפי דגם שוהם בטחוני