Project Description

עוד חודשים של עבודה לפנינו –
אנו מייצרים תמיכות קרקע ("סלארי") במסגרת בניית מכשול תת קרקעי בקו התפר עם עזה. העבודה מתבצעת ע"י כמה צוותי עבודות פלדה. זוהי עבודת ריתוך והרכבה של כלובי סיום מפלדה לקירות תת קרקעיים. בימים אלה (תחילת 2018) עוברים צוותי הייצור ממושב דקל – למחסום סופה.

בתמונות:
הפלדה, משטח הייצור, לאיזור ההתקנה על גבול עזה.