Project Description

בית ספר יסודי בית וגן בירושלים – 200 מ' של גדר עשויה מפרופיל פלדה מרובע דגם "נשר" בגובה 2 מטר למוסדות חינוך. בפרויקט גם הוצבו 100 מטרים של גדר קלה וכמה שערים דו-כנפיים.