Project Description

כ-180 מטרים של גדרות מסוגים שונים – גדר פרופילים נשר ועוד – שהותקנו סביב אולם ספורט חדש לעיריית חדרה.
החידוש המרענן: נושא הנגישות.
כחלק מהפרויקט התקנו מעקה נגישות לבעלי מוגבלות בהליכה באורך עשרות מטרים.

קישור לפרטים נוספים לגדר דגם נשר