כתובת חדשה למשלוח דואר (2022):

חד עתיר בע"מ

תיבת דואר 57

קריית מלאכי

מיקוד 8310001