גדר מעקה להפרדה בין גבהים ובין נתיבי נסיעה. גדר נושאת תו תקן של חברת חד עתיר.