בפרויקט במעין נון מועצה אזורית מגדל התקנו שער לרשות ניקוז הכנרת.
בין התמונות: מנהל הפרויקטים שלנו בצפון, איציק אלעזר.