דלת פלדה מפרופילים מתוך פרויקט מגורים בכפר סבא. (שם הקבלן שמור במערכת).