ב"אדמה מכתשים" באתר רמת חובב התקנו גדר רשת דגם שוהם ובנוסף כמה יחידות של שער דו כנפי וכן שער פשפש.