שנה חדשה, תש"פ,
מנהל אזור צפון מאהר חג'ו ניהל הקמת גדר דגם שוהם בטחוני בנמל חיפה.

שנה טובה!