גדר דגם נשר 4 מטרים, מט"ש אילות.
מנהל הפרויקט בחד עתיר, דניאל כהן (כן, הוא צילם את התמונות).
שנה טובה!